Osmanlı İmparatorluğu'nda Kamu Sağlığı Anlayışına doğru (16-18 yy). Tıbbı Hatalar, Şarlatanlık ve Devlet Denetimi - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Toplumsal Tarih Year : 2013

Vers une genèse de la notion de santé publique dans l'Empire ottoman (XVI-XVIIIe s.). Erreurs médicales et contrôles

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kamu Sağlığı Anlayışına doğru (16-18 yy). Tıbbı Hatalar, Şarlatanlık ve Devlet Denetimi

Abstract

osmanlı imparatorluğu'nda kamu sağlığı anlayışına doğru (16.-18. yüzyıl) tıbbî hatalar, şarlatanlık ve devlet denetimi aude aylin de tapia 19. yüzyılda Osmanlı toplumu geniş bir reform programından geçecekti. Sağlık alanı da bu reformlara dahildi. Kamu sağlığı ile doğrudan ilgili ilk resmî yönetmelikler 1830'lu yıllarda tıp ve sağlık uygulamalarını kurumsallaştırmak ve rasyonelleştirmek amacıyla yayınlandı. O dönemde sağlık alanında yapılan reformların yardımıyla, iyileştirici ve şifalı tıptan koruyucu tıbba geçiş çabaları modern tıbbî anlayışın ortaya çıktığını gösterir. Bu makalede Osmanlı İmparatorluğu'nda kamu sağlığı anlayışının doğuşuna giden yolda karşımıza çıkan bazı uygulamalar ve bunların anlamı üzerinde duracağız.
Fichier principal
Vignette du fichier
Osmanli_imparatorlugu_nda_kamu_sagligi_a.pdf (367.96 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Explicit agreement for this submission
Loading...

Dates and versions

hal-01733663 , version 1 (14-03-2018)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01733663 , version 1

Cite

Aude Aylin de Tapia. Osmanlı İmparatorluğu'nda Kamu Sağlığı Anlayışına doğru (16-18 yy). Tıbbı Hatalar, Şarlatanlık ve Devlet Denetimi. Toplumsal Tarih, 2013. ⟨hal-01733663⟩
171 View
229 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More